Tim Pronova

Žana Galić, dipl.oec., direktorica

zana@pronova.hr

 

Vikica Lukić, dipl.ing., prokurist

pronova@pronova.hr

 

Ana Bilandžija, mag.ing.preh.teh., suradnica u pripremi i provedbi projekata

ana@pronova.hr

 

Mia Mihić, struč.spec.oec., savjetnica za EU fondove

mia@pronova.hr

 

Mirjana Filipović, struč.spec.admin.publ., suradnica u pripremi i provedbi projekata

mirjana@pronova.hr

Prethodna stranica: O nama Sljedeća stranica: Kako radimo?