Tim Pronova

Tina Ribarić, dipl.oec., direktorica

tina@pronova.hr

 

Vikica Lukić, dipl.ing., prokurist

pronova@pronova.hr

 

Darko Bošnjak, struc.spec.oec., savjetnik za EU fondove

darko@pronova.hr

 

Ana Bilandžija, mag.ing.preh.teh., suradnica u pripremi i provedbi projekata

ana@pronova.hr

 

Krešimir Groš, prof. pedagogije i povijesti, vanjski suradnik za EU fondove

ured@pronova.hr

Prethodna stranica: O nama Sljedeća stranica: Kako radimo?