Provedba projekata i izvještavanje

Odluku o financiranju projekta donosi provedbeno tijelo.  Po odobrenju dodjele bespovratnih sredstava se potpisuje formalan ugovor između prijavitelja i ugovornog tijela.  Tim ugovorom su definirane daljnje obveze prijavitelja za vrijeme trajanja projekta i niz godina nakon njegovog završetka.

Obveze određuju način korištenja bespovratnih sredstava i izvještavanje o provođenju projekta.   Primjerice, jedna od obveza prilikom provođenja projekata sufinanciranih iz EU fondova je i provođenje procesa nabave na za to propisan način.

Obveze izvještavanja o projektu su regulirane potpisanim ugovorom.   Najčešće je potrebno kvartalno izvještavanje, nakon završetka projekta, a ponekad i nekoliko godina nakon njegovog završetka kako bi se utvrdilo jesu li ostvareni ciljevi zbog kojih je projekt ostvario sufinanciranje iz EU fondova.

Pomažemo Vam pri upravljanju realizacijom projekta u dijelu osiguravanja sukladnosti s odredbama ugovora i natječaja po kojem je bespovratna potpora dodijeljena te za vas izrađujemo potrebne izvještaje.

Prethodna stranica: Izrada natječajne dokumentacije Sljedeća stranica: Izrada poslovnog plana