Programi Unije: Erasmus+

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Erasmus+ zamijenjuje 7 postojećih programa:

- Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig),
- Mladi na djelu
- 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.
 
Svrha i glavni ciljevi

Program je usmjeren na dodanu EU vrijednost i sustavni utjecaj kroz podršku za tri vrste aktivnosti:

 • mogućnosti učenja za pojedince unutar Europske unije i izvan nje;
 • institucionalna suradnja obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga; te podrška reformama u zemljama članicama s ciljem modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja te
 • promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.
Dvije trećine sredstava utrošit će se na potporu mobilnosti s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina.

Objedinjena struktura novog programa, uz značajno povećanje sredstava, omogućit će EU da učenicima, studentima, praktikantima, mladima, nastavnicima i profesorima, osobama uključenima u rad s mladima i ostalima, otvori više mogućnosti za razvoj vještina, ostvarivanje osobnog razvoja i povećanje mogućnosti zapošljavanja.

Erasmus+ također će promicati istraživanje i podučavanje u području europskih integracija te pružati podršku rekreativnom sportu.
 
Aktivnosti  
Struktura Programa

Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:
 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni
 • financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost.
Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i  veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi novog programa.
 
Glavni korisnici

Bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 zemlje članice programa Erasmus+.

Dodatno, skupine mladih aktivne u području mladih, a koje ne djeluju u okviru pojedine organizacije mladih, također se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu učenja za pojedince.
 
Partneri

Tri su glavna cilja programa Erasmus+:

Dvije trećine proračunskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inozemstvu, unutar ili izvan EU-a; ostatak sredstava namijenjen je za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama te za reforme u svrhu moderniziranja obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.
Prethodna stranica: Prekogranična suradnja Sljedeća stranica: SkillMe.EU