Naše usluge

Usluge koje pružamo našim klijentima, poštujući pritom visoke standarde kvalitete su sljedeće:

 • savjetovanje o prilikama u nacionalnim i EU fondovima
 • dizajniranje projekata za prijavu na natječaje dodjele bespovratnih potpora iz EU i nacionalnih fondova
 • izrada i provedba vlastitih razvojnih projekata
 • završni pregledi i kontrola kvalitete projektnih prijedloga
 • savjetovanje i priprema natječajne dokumentacije za prijavu na natječaje dodjele bespovratnih potpora iz EU i nacionalnih fondova
 • provedbe projekata financiranih bespovratnim sredstvima nacionalnih i EU fondova
 • priprema i provedba javne nabave
 • evaluacije uspješnosti projekata
 • sustavne edukacije za pojedine natječaje
 • in-house treninzi prilagođeni mjeri naručitelja
 • povezivanje s EU partnerskim ustanovama
 • povezivanje s partnerskim ustanovama/organizacijama u regiji
Prethodna stranica: Dobro došli! Sljedeća stranica: Osmišljavanje i provjera isplativosti projekata