Kako radimo?

Vjerodostojni smo, fleksibilni i učinkoviti!

Zadovoljstvo klijenata u našem je fokusu. Svoje usluge maksimalno prilagođavamo potrebama svakog klijenta/projekta. Posvećeni smo projektima svojih klijenata kao da su naši vlastiti te se zajedno sa njima veselimo rastu i razvoju njihove organizacije!

Ovakvim, individualnim, pristupom svojim klijentima uvelike povećavamo mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava i smanjujemo rizik od grešaka u provedbi.

Pomažemo Vam da maksimizirate potencijale svoje organizacije i da izbjegnete probleme strateške, administrativne, financijske, porezne i operativne naravi koji mogu rezultirati krivim procjenama, propuštenim mogućnostima i znatnim financijskim gubicima.

Izrada projekta

Uobičajen tijek jednog projekta uglavnom se sastoji od četiri koraka:

1. Nakon prvih kontakata organizira se sastanak koji se u načelu može održati kod vas ili u našem sjedištu.

2. Sa dobivenim informacijama o budućem projektu razrađuje se idejni projekt koji sadrži prijedlog projekta sa ciljevima  i sudionicima u projektu, popraćen osnovnim budžetom i vremenskim planom.

3. Treći korak se sastoji u multimedijalnoj prezentaciji projekta te sagledavanju i komentiranju našeg prijedloga. Pri tome se uvažavaju primjedbe klijenta kako bi se što bolje zadovoljili zahtjevi te se predlažu moguće alternative i promjene projekta ukoliko je to potrebno.

4. Ukoliko je klijent zadovoljan, kreće se u izradu projekta, što u pravilu traje do 30 dana. Za to vrijeme klijent prikuplja i dobavlja potrebne prateće dokumente. Nakon što je projektni prijedlog napisan, slijedi detaljni pregled od strane stručnjaka za predmetno područje. Po završetku slijedi sastanak sa klijentom kako bi se utvrdilo zadovoljstvo našeg klijenta ili ispravila bilo kakva moguća pogreška. 

Nakon posljednjeg koraka, projektni prijedlog je spreman za prijavu na neki od EU ili nacionalnih natječaja.

Naknade
 
Naše naknade za pripremu, prijavu i/ili provedbu projekta ovise o kompleksnosti poslovanja prijavitelja, projekta i natječaja na koji se projekt prijavljuje.  Kompleksnost svakog od ova tri faktora bitno utječe na vrijeme koje je potrebno uložiti za analizu i dokumentiranje projekta.

Natječaji za dodjelu sredstava iz državnog proračuna te proračuna lokalne uprave i samouprave su jednostavniji za izradu prijave nego što je izrada prijave za dodjelu sredstava iz EU fonda.

Naša naknada se uvijek sastoji od dva dijela: fiksnog dijela naknade koji se plaća za izradu projekta i naknade za uspjeh na natječaju, koja se plaća nakon prolaska projekta na natječaju.

Prethodna stranica: Tim Pronova Sljedeća stranica: Društvena odgovornost