Javna nabava

Provodimo postupke javne nabave za javni i privatni sektor (NOJN), uključujući sve poslove pripreme i provedbe postupaka te ugovaranje i realizacije ugovora o javnoj nabavi.

  • Sudjelovanje osoba s certifikatom javne nabave u svim postupcima javne i jednostavne nabave u ulozi člana povjerenstva za javnu nabavu
  • Kontrola administrativne i pravne sukladnosti tehničkih specifikacija/troškovnika i prema potrebi prilagodba istih s odredbama ZJN;
  • Priprema cjelokupne natječajne dokumentacije za objavu ili slanje poziva na dostavu ponuda u jednostavnim nabavama;
  • Objave postupka javne nabave u EOJN (od objave prethodnog savjetovanja do objave ugovora i ako je primjenjivo izmjena ugovora);
  • Izrada odgovora na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata;
  • Provedba postupka zaprimanja i otvaranja svih pristiglih ponuda;
  • Provedba postupka pregleda, ocjene i rangiranja ponuda prema uvjetima iz dokumentacije o nabavi, tehničkih specifikacija i troškovnika, uz izradu prijedloga zapisnika;
  • Izrada prijedloga odluke o odabiru/poništenju i prijedloga ugovora o nabavi;
  • Izrada odgovora na žalbu (ako je primjenjivo);
  • Izrada prijedloga ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi (uključujući i sve dodatke ugovorima, ako je primjenjivo)

Naši zaposlenici imaju dugogodišnje iskustvo u provođenju postupaka javne nabave te posjeduju potrebne važeće certifikate. Posebno smo ponosni na brojne uspješno provedene postupke nabava u projektima financiranim iz EU sredstava.

 

Izdvojeno


sample

Izrada EU projekata

Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe.

Saznajte više

sample

Edukacije

Kroz održavanje edukacija nastojimo pomoći svojim klijentima da usklade svoje potencijale sa zahtjevima poslovanja na moderan i efikasan način.

Saznajte više

sample

EU Fondovi

Sredstva iz EU fondova dodjeljuju se na temelju Operativnih programa u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja

Saznajte više
EU Fondovi


EU Fondovi - Aktualni natječaji


Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a
Datum objave:  20.05.2024

Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja
Datum objave:  16.05.2024

Inovacijski vaučeri za MSPove
Datum objave:  07.05.2024

Poziv za obnovu voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima – II faza
Datum objave:  03.05.2024

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove
Datum objave:  16.04.2024

Državne stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa
Datum objave:  12.04.2024

NE rodno utemeljenom nasilju
Datum objave:  12.04.2024

Uspostava sustava za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora
Datum objave:  11.04.2024

Ulaganje u Centar gaming industrije – faza 1
Datum objave:  02.04.2024

ITU – Sigurno povezani
Datum objave:  29.03.2024


Naši klijenti o nama


sample

"Za proaktivno društvo kojem trebaju proaktivni mediji, naš izbor je Pronova. Održivost naše prisutnosti u eteru ovisi isključivo o projektima koji će nam omogućiti slušanost i osluškivanje potreba civilnog društva kakvome težimo. Pronova d.o.o. uz sve kompetencije, posjeduje osjetljivost za društvene probleme i nastoji ih proaktivno riješiti. Zajednička formula je neovisnost, inovativnost i kreativnost."

Irena Vukas, glavna urednica na Radio 92 FM, Društvo multiple skleroze BPŽ


sample

"U svoje ime i u ime djelatnika tvrtke Grafike d.o.o. iz Osijeka želim izraziti zahvalnost za besprijekornu suradnju i pomoć u provedbi projekta Ulaganja u nabavu opreme s ciljem jačanja poslovne konkurentnosti poduzeća Grafika d.o.o. iz Osijeka. O kvaliteti rada tvrtke Pronova u provedbi ovog projekta najbolje svjedoči izostanak bilo kakvih komentara ili primjedbi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije na završno izvješće projekta."

Siniša Bjedov, direktor tvrtke Grafika d.o.o.


Prethodna stranica: Provedba projekata i izvještavanje Sljedeća stranica: Izrada poslovnog plana