Edukacije

Naš cilj je pomoći tvrtkama da podignu svoj nivo poslovanja upoznajući ih s najnovijim poslovnim modelima i najboljim praksama poslovanja u svijetu. Kroz održavanje edukacija prilagođenih potrebama poduzetnika nastojimo pomoći organizacijama da usklade svoje potencijale sa zahtjevima poslovanja na moderan i efikasan način. 

Kao primjer navodimo neke od edukacija koje smo održali za naše klijente:

  • Prilike u EU fondovima - financiranje i održivost projekata
  • Izrada i provedba projekata financiranih iz EU fondova,
  • Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije
  • Projektno i financijsko vođenje projekata

 

  • EU fondovi za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije
  • EU fondovi u sektoru informacijskih i komunikacijskih tehnologija
  • EU fondovi za projekte u sektoru turizma
  • EU fondovi u sektoru strukovnog obrazovanja
  • EU program Erasmus+ - priprema i provedba projakata
Prethodna stranica: Izrada poslovnog plana Sljedeća stranica: EU fondovi